Уважаемые клиенты!
Работаем в штатном режиме и соблюдая все меры предосторожности. Работает самовывоз и доставка Новой Почтой. Желаем всем здоровья!

Изисквания към оформление на Онлайн поръчки

  Готов проект - това е файл, който е напълно подготвен за печат, не изисква промени в съдържанието, а също така каквато и да е предварителна подготовка.  


Важно е да знаете и да не забравяте:

За работа се приемат три вида файлове: растер ( TIFF, JPEG ) и вектор ( PDF ). Ако продукта е с хибриден селективен лак - само PDF

Също така

  1. Размерът на файла да не надвишава 50 МБ;
  2. Цветен модел CMYK;
  3. За JPEG файлове не използвайте компресия;
  4. За TIFF файлове - да се слеят всички слоеве в един и при запаметяване да се компресират в ZIP или LZW;
  5. За PDF файлове - всички шрифтове трябва да бъдат вградени в PDF;
  6. Разделителната способност на файла трябва да е 300 пиксела на инч за нормални поръчки и 200 пиксела на инч за широкоформатен печат
  7. Проект не трябва да има маркери за изрязването, щампи, биговки и други обекти, които непредназначени за печат.

Предупреждение: Неспазването на изискванията може да доведе до най-неочаквани и неприятни резултати...