Изработка на пластмасови PVC карти
Общо: лв


Изработваме пластмасови карти с различен вид на печат и предназначение, отговарящи на ISO-7810 (Персонализирани карти - физически характеристики).


  90х58 мм - Размерът на проект. По 2 мм от всички страни - за изрязване

  86х54 мм - Размер на готово изделие

  80х48 мм - Зона на безопасност извън която не трябва да излизат важните елементи (текст, логотип и др.)


PVC карти отговарят на стандартите със следните параметри:

  • широчина: 85,595 ± 0,125 мм
  • височина - 53,975 ± 0,055 мм
  • дебелина - 0,76 ± 0,08 мм
  • Радиус на закръгляне на ъглите - 3,18 мм.

Нашите PVC карти отговарят на европейските стандарти.